Domov / Odstúpenie od zmluvy ve lhůtě 14 dní
Výrobcovia
Odporúčame
Novinky

Odstúpenie od zmluvy ve lhůtě 14 dní

Odstúpenie od zmluvy ve lhůtě 14 dní

 

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (trvalým nosičom sa v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. rozumie aj e-mail, USB kľúč, CD, DVD); ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).

Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim, ako je zverejnený na webových stránkach. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci odovzdať osobne na prevádzke predávajúceho na adrese SEN Trade s.r.o., Afrodit.cz, Věnceslavy Lužické 1672, Hořice, 50801, Česká republika, zaslať na adresu sídla predávajúceho (Dr. Horákové 47, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, Česká republika) či adresu prevádzky, či zaslať prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predávajúceho info@afrodit.cz . Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v jej priebehu odošle oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

 

                                                      Team oddelenia reklamácií obchodu Afrodit je tu pre Vás