Domov / Novinky / VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Výrobcovia
Odporúčame
Novinky

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (stáhnout dokument)

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Komu: DVORAK Company s.r.o. - Afrodit.cz, Věnceslavy Lužické 1672, Hořice, 50801, Česká republika,
Dr. Horákové 47, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady,

   

  e-mail: info@afrodit.cz

    

   Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

     

    Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

      

     Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

      

     Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

      

     Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

     Dátum ..............

      

     * Nehodiace sa prečiarknite.