Domov / Novinky / INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENII SPOROV
Výrobcovia
Odporúčame
Novinky

INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENII SPOROV

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: DVORAK Company s.r.o.

Ulica a číslo:  Dr. Horákové 47

Mesto a PSČ:  Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

Štát: Česká republika

IČ: 09608486 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka číslo 338788

DIČ: CZ 09608486

E-mail: info@Afrodit.cz

Tel. číslo: +420 777 181 453

Prevádzkareň: DVORAK Company s.r.o. - Afrodit.cz, Věnceslavy Lužické, Hořice, 50801, Česká republika (ďalej len „prevádzkareň“)

 

ďalej len "predávajúci"

 

V súladu so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@afrodit.cz ) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Subjektom riešenia sporov z tejto zmluvy je Slovenska obchodná inšpekcia, sídlo Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO 17 33 19 27, adresa pre doručovanie Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27, adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe ars@soi.sk, adr@soi.sk , tel. +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141.

Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Českej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ, tj. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH

 

DVORAK Company s.r.o.